• phoca_thumb_l_hod01
  • phoca_thumb_l_hod02
  • 19. 6. pedagogická rada, uzavření klasifikace
  • 19. 6. školní výlet Hluboká nad Vl. pro 1.tř.
  • 20 . - 22. 6. PROJEKTOVÉ DNY (rozpis jednotlivých akcí mají žáci v ŽK, notýsku. V tyto dny zkrácená výuka do 12, 30 hod.)
  • 20. - 22. 6. VÝBĚR A VÝMĚNA UČEBNIC - dle domluvy s tř.učiteli

TÝDEN 25. 6. - 28. 6. ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ pro všechny třídy do 11,35 hod.

  • 25. 6.  generální zkouška na besídku (26. 6.)
  • 26. 6.  ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY - od 9, 00 hod. v tělocvičně
  • 27. 6. - 28. 6. třídnické práce, uklid tříd, pomůcek, šatny, zahrady
  • 28. 6. SBĚR přistavení kontejneru v 8,00 hod., papír můžete nosit celý týden do altánu na šk.zahradě.

 

  • Pátek 29. 6.  společné stekání žáků v tělocvičně, poté předání VYSVĚDČENÍ v jednotlivých třídách, konec výuky v 9,15 (oběd 9, 30 - 10,00 hod.).