• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02
 • Začátek školního roku: pondělí 4. září 2017
 • Ředitelské volno: 29. září 2017
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
 • Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018
 • Výuka v lednu začne: středa 3. ledna 2018
 • Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2018
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
 • Jarní prázdniny: 12. března – 18. března 2018
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března - pátek 30. března 2018
 • Konec 2. pololetí: pátek 29. června 2018
 • Hlavní prázdniny: pondělí 2. července – neděle 31. srpna 2018
 • Začátek šk. r. 2018/2019: pondělí 3. září 2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 19. 9. 2017 (úterý) 17,00 hod. 
 • 29. 5. 2018 (úterý) 17,00 hod. 

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

 • 15. 11. 2017 (středa) 15,00 – 17,00 hod.
 • 10. 1. 2018 (středa) 15,00 - 17,00 hod.
 • 18. 4. 2018 (středa) 15,00 – 17,00 hod.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • Škola by měla být  informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již první den, nejpozději však do dvou dnů. Pokud budete využívat sdělení mailem, omluvy zasílejte výhradně z mailové adresy zákonného zástupce žáka, která byla škole hlášena do školní matriky. Na sdělení z jiné mailové adresy nebere škola zřetel.
 • Po návratu žáka do školy musí zákonný zástupce (prostřednictvím žáka) IHNED doložit důvody nepřítomnosti do OMLUVNÉHO LISTU v žákovské knížce  s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.