• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 19. 9. 2017 (úterý) 17,00 hod. - Rada rodičů od 16,00 hod.
 • 29. 5. 2018 (úterý) 17,00 hod. 

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

 • 15. 11. 2017 (středa) 15,00 – 17,00 hod.
 • 10. 1. 2018 (středa) 15,00 - 17, 00 hod.
 • 18. 4. 2018 (středa) 15,00 – 17,00 hod.

Úhrada členských příspěvků Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích za školní rok 2017/2018:

Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 19. 9. 2017 činí výše členského příspěvku: 350 Kč za jedno dítě a 250 Kč za druhé dítě docházející do školy v Nových Hodějovicích. Za další případné sourozence se již nehradí žádný další členský příspěvek.

Příspěvek je možné uhradit:

 • Převodem do konce října 2017 na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte: „příspěvek spolku“, jméno a příjmení dítěte
 • V hotovosti do konce října 2017 třídnímu učiteli

Při úhradě příspěvku preferujeme bezhotovostní platbu. Příspěvek je možné uhradit jednou částkou společně i za sourozence ve škole. V případě sourozenců v textu uveďte jméno a rodné číslo staršího z dětí.