• phoca_thumb_l_hod01
 • phoca_thumb_l_hod02
 • Začátek školního roku: pondělí 3. září 2018
 • Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
 • Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
 • Výuka v lednu začne: čtvrtek 3. ledna 2019
 • Konec 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019
 • Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
 • Jarní prázdniny: 4. února – 10. února 2019
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna - pátek 19. dubna 2019
 • Konec 2. pololetí: pátek 28. června 2019
 • Hlavní prázdniny: sobota 29. června – neděle 1. září 2019
 • Začátek šk. r. 2019/2020: pondělí 2. září 2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

 • 18. 9. 2018 (úterý) 17,00 hod. 
 • 21. 5. 2019 (úterý) 17,00 hod. 

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE:

 • 14. 11. 2018 (středa) 15,00 – 17,00 hod.
 • 10. 1. 2019 (čtvrtek) 15,00 - 17,00 hod.
 • 10. 4. 2019 (středa) 15,00 – 17,00 hod.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • Škola by měla být  informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování již první den, nejpozději však do dvou dnů. Pokud budete využívat sdělení mailem, omluvy zasílejte výhradně z mailové adresy zákonného zástupce žáka, která byla škole hlášena do školní matriky. Na sdělení z jiné mailové adresy nebere škola zřetel.
 • Po návratu žáka do školy musí zákonný zástupce (prostřednictvím žáka) IHNED doložit důvody nepřítomnosti do OMLUVNÉHO LISTU v žákovské knížce  s přesným vymezením její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.