• ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice
 • ZŠ Nové Hodějovice

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

1. pololetí šk. roku 2023/24: 

Cena za jednotlivé kroužky bude stanovena podle počtu přihlášených dětí.

Kroužky SRPŠ v 1. pololetí šk.r. 2023/24 budou probíhat od 2. října do 31. ledna  2024.

PLATBA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ:

 • Převodem do ...................na účet Spolku rodičů a přátel školy v Nových Hodějovicích
  Vedený u: Fio banka, a.s.
  Číslo: 2201008892/2010
  Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  Do textu uveďte jméno a příjmení dítěte/dětí, název kroužku(ů)

 • V hotovosti do ................... vedoucímu kroužku

Při úhradě kroužků preferujeme bezhotovostní platbu. U této možnosti je možné uhradit jednou částkou i více kroužků za jedno dítě popř.sourozence. 

Při platbě v hotovosti uhraďte vždy příslušný kroužek samostatně každému vedoucímu kroužku. Varianta úhrady v hotovosti je administrativně náročnější, proto preferujeme úhradu bezhotovostně.

 

  KROUŽKY SRPŠ 2023/24 1. pololetí

 PĚVECKÝ

1. -  5.třída

Mgr. E. Mezerová ČT 

13,15 - 14,00 

 2.D  

KERAMICKÝ 1 

2. - 5. třída

max. 7 dětí

Mgr. S. Lošonská

ČT

13,00 - 14,30 

vv dílna 

1x za 14 dní

1400,- 

KERAMICKÝ 2

2. -  5. třída

max. 7 dětí

Mgr. I.Tichá PO 

13,00 - 14,30 

vv dílna

1X za 14 dní

 1400,-

KERAMICKÝ 3

2.-5. třída

Mgr. I. Tichá ÚT 13,00 - 14,30 vv dílna 1x za 14 dní 1400,- 

ANGLICKÝ 1

1. třída

Mgr. K. Vachová  ÚT

12,15 - 13,00 

 

ANGLICKÝ 2

2. třída

Mgr. K. Vachová ST 12,15 - 13,00    

ANGLICKÝ 3

1. - 2.třída

Mgr. K. Vachová ST 13,15 - 14,00    

CVIČENÍ ČJ, M

5. třída

Mgr. I. Tichá  ČT  13,00 - 13,45   

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

1. - 5.třída

V. Majkusová PO 

od 14,00 

 

HRA NA KLÁVESY

1. - 5.třída

K. Horatlíková  ST  od 12,00 

 

HRA NA KLÁVESY

1. - 5.třída

A. Večerníková

ÚT

 

ST,ČT

od 12,00

od 13,00

   

DOUČOVÁNÍ

4. - 5.třída

 

M. Talafousová

ČT 13,00 - 13,45    

EXTERNÍ KROUŽKY

tzn. následující kroužky NEJSOU PLACENY PŘES ÚČET SRPŠ, platíte je vyučujícímu/agentuře dle jejich pokynů:     

KARATE

DAMAI DI HATI

začátečníci

 Eva Zemanová

damaidihati.dtap.cz/register/

 ČT  16,00 - 17,00    

KARATE

DAMAI DI HATI

pokročilí

Eva Zemanová

damaidihati.dtap.cz/register/

ČT 17,00 - 18,00    

Agentura RYTMIK

TANEČNÍ kroužek

1. - 5.třída

 p. Dohnalová

https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=125

ÚT

od 2.týdne v říjnu

14,00 - 15,00   1080,- 

Agentura RYTMIK

DIVADELNÍ kroužek

1. - 5.třída

 p. Dohnalová

https://www.rytmik-krouzky.cz/prihlaska-rytmik-krouzky?skola=125

PO

od 2.týdne v říjnu

13,00 - 14,00 1280,- 

SOFTBALL DDM

1. -5.třída

p. Borovková

 ČT

od

3. 10.

 13,00 - 14,00   

VŠESTRANNÁ POHYBOVÁ PRŮPRAVA

1. - 5.třída

p. Novodvorská

ZRUŠENO/NEOTEVŘE SE

ČT

 

14,00 - 15,00    1700,-

FOTBAL

FC Nové Hodějovice

předškoláci

Ing. J. Šírková  ST  17,00 - 18,00

MINIVOLEJBAL

2. - 5. třída

 p. Kohoutová  ÚT  13,00 - 14,00   zdarma